Lappajärven Konetyöstö Oy työstää metallia vankalla kokemuksella

Lappajärven Konetyöstö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kangas työsti itsensä kuudessa (6) vuodessa 2000-2006 harjoittelijasta yrityksen omistajaksi. “2017 syksyllä alkoi näyttää sille, että kannatti ostaa aikanaan tämä firma.” Pekka naurahtaa jossain kohtaa haastattelua.


Yritys tekee asennusvalmiita koneenosia ja työkaluja Suomessa toimiville vientiyrityksille. Sovitussa pysyminen on kunnia asia, ajallisesti, laadullisesti sekä hinnallisesti.

Yrityksen tarjoamat palvelut
Hitsaus
Koneistus
Pintakäsittely
Kokoonpano

Nykyään Lappajärven Konetyöstö Oy työllistää 13 ammattimiestä, joista pääosa on palvellut jo yli 20 vuotta. Lappajärven ammattikoulun käyneitä miehiä. Oikealla asenteella ja riittävällä oppimiskyvyllä varustetut henkilöt työllistyvät, vaikka koulutusta ei olisikaan. Työ tekijänsä opettaa. Siitä esimerkkinä nykyinen omistaja Pekka Kangas.

Kun kaipaatte alihankintakonepajaa yhteistyökumppaniksi, yhteys löytyy tästä.

Lappajärven Konetyöstö Oy 
Pekka Kangas
040 7085246
Kankaantie 11, 62600 Lappajärvi

http://www.lapkon.fi/
https://www.facebook.com/lappajarvenkonetyosto/