FinlandiaTV

FinlandiaTV


 

Bioenergia ry vastaa väitteisiin: Metsäenergia Suomessa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista

Julkisuuteen on nostettu viime aikoina toistuvasti väitteitä, joiden mukaan metsäenergian käyttö olisi ilmastonmuutoksen torjunnassa haitallista verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Bioenergia ry haluaa tuoda esiin seuraavat faktat ja näkökohdat keskusteluun: 

  • Vuosina 1990-2018 teollisuuden ja energiantuotannon sekä kotitalouksien kiinteiden puupolttoaineidekäyttö on Suomessa 2,5 -kertaistunut. Metsäteollisuuden jäteliemien käyttö on kaksinkertaistunut. Energian kokonaiskulutus on samassa ajassa kasvanut 21 %, mutta fossiilisten polttoaineiden (hiili, öljy, maakaasu) käyttö on laskenut 22%. Metsäenergian käyttö on auttanut saavuttamaan tämän ja samalla Suomen nettomääräiset (= päästöt – hiilinielu) kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään ovat vähentyneet 25 %. (Lähde: Tilastokeskus 2019) 

  • Metsäenergian päästöt lasketaan maankäyttösektorilla siinä maassa, missä puu kaadetaan. Jos biomassa kuljetetaan tämän jälkeen toiseen maahan, sen poltosta syntyviä päästöjä ei enää lasketa toiseen kertaan kohdemaan päästöinventaariossa. Laskentajärjestelmässä myös muut tietylle maantieteelliselle alueelle tuodut hyödykkeet käsitellään nollapäästöisinä, koska tarkastelutapa on tuotantoperusteinen. 

  • Äkilliset, koko arkkitehtuuriin vaikuttavat muutokset IPCC:n laskentajärjestelmään olisivat sekä tarpeettomia että taloudelle ja energiajärjestelmän toiminnalle haitallisiaEnergiantuotannon investoinnit ovat pitkäikäisiä ja bioenergia-alan yritykset kaipaavat siksi pitkäjänteistä, loogisesti etenevää poliittista ohjausta - ei poukkoilua. 

  • EU:ssa kaikille talouden sektoreille, myös maankäyttösektorille, on nykytilanteessa asetettu päästötavoitteet vuosille 2021-2030.  

  • Energiapuun korjuussa tulee luonnon monimuotoisuus ottaa huomioon esimerkiksi metsäsertifioinnin ja metsänhoidon suositusten mukaisesti ja lahopuun määrää talousmetsissä tulee lisätäIlmaston näkökulmasta metsään jäävä kuollut puu ei ole kuitenkaan pysyvä hiilivarasto, vaan vapauttaa vähitellen sisältämänsä hiilen takaisin ilmakehään. Nopeus riippuu merkittävästi biomassajakeesta, mutta jo muutamassa kymmenessä vuodessa merkittävä osa hiilestä palaa ilmakehään. Samalla energiajärjestelmässä menetetään hyöty fossiilisen energian korvautumisesta. Päästövähennyksissä on otettava huomioon myös pitkän aikavälin vaikutukset. Ilmastonmuutosta vastaan on toimittava myös vuoden 2050 jälkeen. 

  • Esimerkiksi ruotsalaisen SLU:n 8-vuotisen kantotutkimuksenmukaan kannoista saatu energia on ilmaston näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin fossiiliset polttoaineet, vaikka kannot ovat biomassajakeista hitaimmin luonnossa hajoavia. Ero on sitä suurempi, mitä pidempää aikaväliä tarkastellaan. Samantyyppisiä tuloksia on saatu myös Suomessa.  

  • EU:n uusiutuvan energian direktiivi päivitettiin viime vuonna ja muutos astui voimaan 21.12.2018. Direktiivin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta EU:ssa 32 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Direktiivissä on myös määritelty kestävyyskriteerit bioenergian käytölle. Metsäenergian kestävyystarkastelun päälähtökohta tuontibiomassan osalta on, että käyttäjän on osoitettava tuontibiomassan täyttävän direktiivin vaatimukset myös päästölaskennan osalta.  

  • EU:n komissio julkaisi marraskuussa 2018 tiedonannon siitä, miten EU voisi pitkällä aikavälillä vähentää päästöjä. Tiedonannossa tarkasteltiin useita erilaisia skenaarioita päästöjen vähentämiseksi. Kaikissa skenaarioissa metsäenergian, erityisesti tähteiden, käyttö kasvaa verrattuna vuoteen 2015. 

Bioenergia ry tukee EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitetta. Suomessa yhdistys on valmis hallittuun siirtymään kohti hiilineutraaliutta 2035. 

Tulevat tapahtumat

Uutisia Suomesta ja maailmalta

  -------  Kaupallinen yhteistyö  -------  

Jaanan Kohdepalvelut -Mukana Elämäsi Matkalla - Fuengirola

Jaanan Kohdepalvelut -Mukana Elämäsi Matkalla - Fuengirola

Matkaopaspalvelut nyt omatoimimatkaajille Fuengirolassa - Palveluita yksilölliset toiveet ja tarpee...
Hotelli Tallukassa nautit tunnelmallisista iltatansseista ja majoittumisesta tilavissa huoneissa kauniilla järvimaisemilla

Hotelli Tallukassa nautit tunnelmallisista iltatansseista ja majoittumisesta tilavissa huoneissa kauniilla järvimaisemilla

Tallukka – Päijät-Hämeen sykkivä sydän Hotelli Tallukka sijaitsee Päijänteen ja Vesijärven syleilys...

FinlandiaTV

TOIMITUS

+358 45 7875 2955 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietosuojakuvaus